Verwerking persoonsgegevens en privacy

Lichtvis met maatschappelijke zetel te Baron Ruzettelaan 7 bus 1, 8310 Brugge en BTW nummer BE-0635.559.440 verwerkt je gegevens op basis van onze overeenkomst met je school. Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het Lichtvis-platform.

Communicatie en verwerking van gegevens gebeurt ofwel door de school, ofwel in samenspraak met de school ofwel als direct antwoord op een vraag.

Persoonsgegevens voor Lichtvis bekend zijn uitsluitend ingevoerd door de school, de betrokkene zelf of Lichtvis. Ze worden uitsluitend gebruikt om de bestelling en eventuele retours correct af te werken. Ter verbetering van de gegevens kan je met de school contact opnemen.

Gegevens ingevoerd in het Lichtvis-platform zijn steeds gedeeld tussen de school en Lichtvis. Het platform houdt de gegevens bij nodig voor de verwerking van je bestelling. Dat zijn met name enkele persoonsgegevens als naam, e-mail, e-mail ouders, de richting en boeken die je kiest en de betalingsgeschiedenis.

Je gegevens en onze communicatie worden volgens de regels van de kunst beveiligd. Zo voorzien we bijvoorbeeld een https verbinding tussen jouw computer en onze servers om luistervinken onmogelijk te maken, verbergen we gevoelige gegevens op je persoonlijke pagina (zoals het rekeningnummer waarmee je betaalt) en zorgen we ervoor dat e-mails die je van ons ontvangt digitaal beveiligd zijn om spam of phishing mails in onze naam zo goed als mogelijk te vermijden.

Gegevens blijven gedurende tien jaar bewaard. Met name indien gefactureerd werd is dit een juridisch noodzakelijke termijn.

Voor veiligheidsredenen worden persoonsgebonden gegevens gelogd en voor maximaal 2 maanden bewaard. Met name het IP-adres (een uniek netwerkadres aan een computer toegewezen, dat mogelijks per sessie kan wijzigen) en de unieke leerling-url worden bijvoorbeeld gelogd.

IP-adressen en algemene gegevens over bijvoorbeeld de gebruikte browser kunnen worden gebruikt om inzicht te verwerven in het gebruik van het Lichtvis-platform. Hiervoor kan het zijn dat een cookie bewaard wordt. Voorbeeld: Aantal leerlingen die mobiel bestellen t.o.v. leerlingen die via een desktoptoestel bestellen.

Statistische, niet persoonsgebonden gegevens kunnen worden doorgegeven aan betrokken partijen zoals uitgeverijen zodat ook zij hun werking en leveringstermijnen kunnen verbeteren. Voorbeeld: Totaal aantal boeken verkocht per titel per school.

Om aan onze overeenkomst te voldoen maken we gebruik van diensten van derden. De hosting gebeurt bijvoorbeeld door Heroku terwijl onze e-mails door de servers van Sendgrid worden verstuurd.

De GDPR policy van het Lichtvis-platform beschrijft welke diensten van derden gebruikt worden. Deze policy verzekert zich ervan dat bovenstaande principes niet geschonden worden en dat deze diensten GDPR compliant zijn. Deze policy is opvraagbaar voor externe audits en doorlichtingen betreffende GDPR en privacy.